obozy młodzieżowe
kolonie dla dzieci
wycieczka szkolna
KATALOG 13
zawory iglicowe
wdrażanie VDA
IFS
drukarnia internetowa
szkolenia miękkie
projekty architektoniczne
inżynieria finansowa
ACT
odzież ciążowa
kosmetyki do włosów
grawerowanie
perforatory
strona główna
 
 
Kondycjonowanie sygnałów
Ciśnienie
Temperatura
Poziom
Przepływ
Zawory i pneumatyka
Tensometry
Napędy pneumatyczne
Czujniki przemysłowe
Kontrola klimatu
Inne
 
Pliki do pobrania
Certyfikaty i atesty
Tabele
Kontakt
 
jesteś w: KONTROLA KLIMATU / SYSTEM MONITOROWANIA I STEROWANIA

Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności i innych sygnałów

 • Przemysł żywnościowy i napojów(HACCP)
 • Przemysł farmaceutyczny (GMP)
 • Stacje krwiodawstwa, farmacja
 • Ogrodnictwo i uprawa roślin
 • HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodzenie
 • Procesy technologiczne
 • Laboratoria (GLP)

System zaprojektowany jest do rejestracji różnorodnych pomiarów:
 • z zewnętrznych przetworników (analog, RS, Ethernet)
 • sygnałów alarmowych binarnych
 • sygnałów procesowych
od jednego do szesnastu kanałów, za pomocą odpowiednich kart.

System jest konfigurowalny zgodnie z potrzebami klienta zależnie od typu i ilości sygnałów wejściowych np. sygnały analogowe, częstotliwość, licznik impulsów, sygnały alarmowe, lub odczyt z urządzeń kompatybilnych z protokołem MODBUS RTU i ADAM Advantech. Sygnały są podłączone do rozłącznych terminali ulokowanych w dolnej części rejestratora. Dane mogą być przesłane do komputera osobistego za pomocą USB, RS232, Ethernet lub modemu GSMDarmowy program dla systemu monitorowania znajduje się na stronie www.cometsystem.cz

Nowa generacja systemu monitoringu obsługuje:

 • pobieranie informacji z rejestratorów danych za pomocą SMS - wartość mierzona, alarmy, zajęcie pamięci i inne - jako odpowiedź na SMS wysłanego przez użytkownika lub przez system po zaistnieniu alarmu. Rejestratory muszą być podłączone do modemu GSM obsługującego SMS
 • konfigurację każdego kanału wejściowego jako zakres, próg alarmowy rejestracja wraz z ustawianiem indywidualnego przedziału rejestracji dla każdego kanału
 • programowanie każdego kanału jako ( zapis ciągły, zapis w ustalonych godzinach, zapis po spełnieniu warunku logicznego lub po uzyskaniu zewnętrznego sygnału logicznego.
 • możliwość definiowania do czterech stanów logicznych wzbudzających alarm. Możliwe jest nastawienie histerezy i zwłoki zadziałania.
 • przypisanie dla każdego kanału nazwy (TAG). Możliwe jest to także z poziomu klawiatury podczas pracy urządzenia.
 • wizualizację alarmu jako dioda LED
 • zapis kilku profili rejestracji dla różnego rodzaju warunków pomiaru wybieralnych z poziomu klawiatury.
 • podłączenie sygnałów do rozłącznego terminala. Każdy kanał posiada trzy zaciski w tym ekran.

System monitorowania występuje w wersjach:


  Opis
MS5D
 • w pełni wyposażony rejestrator danych
 • podwójny numeryczny wyświetlacz LCD
 • cztery przyciski kontrolne
 • 32 alarmy typu LED
MS5
 • wszystkie funkcje jak dla MS5D
 • brak wyświetlacza LCD, brak przycisków, brak alarmów LED
 • sygnalizacja wystąpienia alarmu przez jedną diodę LED

Parametry techniczne
Rodzaj pamięci: wewnętrzna SRAM, zabezpieczona baterią Litową
Pojemność pamięci: 2MB (do 480 tyś. wartości)
Tryby zapisu: niecykliczny: zatrzymanie zapisu danych po zapełnieniu pamięci cykliczny: nadpisywanie danych przez nowe po zapełnieniu pamięci
Przedział rejestracji: nastawialny indywidualnie dla każdego z kanałów wejściowych w zakresie od 1s...24h
Zegar czasu rzeczywistego: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, zabezpieczony baterią Litową
Sygnały wejściowe (1...16 kanałów): definiowane są dla każdego z kanałów oddzielnie przez zainstalowane moduły wejść (patrz tabela) stosownie do potrzeb użytkownika
Rozdzielczość konwertera AD (kanały analogowe): 16bitów, przetwarzanie uśrednione czasowo 60ms/kanał
Interfejsy do komunikacji z komputerem:
 • RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS, GND), przewód do 15m -dołączony. Dostępne bezpośrednie podłączenie z komputerem przez linię modemową bądź modem GSM
 • Interfejs USB -dołączony
 • RS485 - przewód do 1200m, izolowany galwanicznie, możliwość podłączenia kilkunastu rejestratorów do jednej linii komunikacyjnej -dołączony
 • Interfejs sieci Ethernet ?opcjonalny
Prędkości komunikacji: 9600, 19200, 57600, 115200, 230400 Bd
Wyjścia alarmowe:
 • czerwona dioda na obudowie, 32 diody - tylko w systemie MS5D
 • przekaźnik max. 8A/250Vac, styki SPDT
 • sygnał napięciowy 0V/4.8V, max. prąd 50mA, wyjście zaprojektowane do podłączenia zewnętrznych sygnalizatorów dźwiękowych lub modemu telefonicznego
 • sygnalizacja alarmu przez wiadomość e-mail, SNMP trap, SMS - proszę sprawdzić akcesoria opcjonalne
Zasilanie: 9..30Vdc, zalecane 24Vdc
Zakres temperatur pracy: 0...50°C
Wymiary łącznie z przyłączami: 215 x 225 x 60 mm
Stopień ochrony: IP20
Gwarancja: 2 lata

Złącza komunikacyjne:


Tabela dostępnych modułów wejść
Typ Zakres wejścia Dokładność Opis
A0 prąd DC 4...20 mA +/-0.1% zp zasilanie pętli prądowej ok 21V dla przetworników dwu-przewodowych np: temperatura i wilgotność firmy COMET
A1* prąd DC 4...20 mA +/-0.1% zp dla przetworników bez zasilania pętli prądowej
B0* prąd DC 4...20 mA +/-0.1% zp  
B1* prąd DC 0...1 A +/-0.1% zp  
B2* prąd DC 0...5 A +/-0.1% zp 
C0 prąd AC 0...20 mA +/-1% zp izolowane galwanicznie 
C1 prąd AC 0...1 A +/-1% zp izolowane galwanicznie 
C2 prąd AC 0...5 A +/-1% zp izolowane galwanicznie 
D0* napięcie DC 0...100 mV +/-0.1% zp  
D1* napięcie DC 0...1 V +/-0.1% zp  
D2* napięcie DC 0...10 mV +/-0.1% zp  
D5* napięcie DC -10...+10 mV +/-0.1% zp(+/-20 mV) Nowość!! 
D4* napięcie DC+75 V +/-0.1% zp Nowość!! 
E0 napięcie AC 0...100 mV +/-1% zp izolowane galwanicznie 
E1 napięcie AC 0...1 V +/-1% zp izolowane galwanicznie 
E2 napięcie AC 0...10 V +/-1% zp izolowane galwanicznie 
E4 napięcie AC 0...50 V +/-1% zp Nowość!! - izolowane galwanicznie 
F* pomiar rezystancji (podać zakres) +/-0.1% zp połączenie dwu - przewodowe 
J* wejście dla czujnika temperatury RTD Ni1000, 6180ppm/°C zakres: od -50...+250°C -50..+100°c +/-0.2°C 100..250°C +/-0.2% z odczytu połączenie dwu - przewodowe 
K* wejście dla czujnika temperatury RTD Pt100, zakres -140...+600° -140..+100°C +/-0.2°C 100..600°C +/-0.2% odczytu połączenie dwu - przewodowe  
K1* wejście dla czujnika temperatury RTD Pt1000, zakres -140...+600°C -140..+100°C +/-0.2°C 100..600° +/-0.2% z odczytu połączenie dwu - przewodowe 
K3 precyzyjne wejście dla czujnika temperatury RTD Pt1000 zakres: od -10...+50°C +/-0.06°C Nowość!! - podłączenie dwu-przewodowe, izolowane galwaniczne  
N* termopara K (NiCr-Ni) zakres: od -70...+1300°C +/-0.3% z odczytu + 1.5°C linearyzowane, kompensacja zimnych końców 
T* termopara T (Cu-CuNi) zakres: od -200...+400°C +/-0.3% z odczytu + 1.5°C linearyzowane, kompensacja zimnych końców 
O* termopara J (Fe-Co) zakres: od -200...+750°C +/-0.3% z odczytu + 1.5°C linearyzowane, kompensacja zimnych końców 
P* termopara S (Pt10%Rh-Pt) zakres: od 0...+1700°C +/-0.3% z odczytu + 1.5°C od 200..1700°C linearyzowane, kompensacja zimnych końców 
Q* termopara B (Pt30%Rh-Pt) zakres: od 100...1800°C +/-0.3% z odczytu + 1.5°C od 300..1800°C linearyzowane, bez kompensacji zimnych końców 
S* wejście binarne dla styków zwiernych bezpotencjałowych maksymalna oporność zamkniętego styku-1000 Ohm, min czas impulsu 200 ms, 
S1 wejście binarne napięciowe napięcie logicznej `1` : 3...30 Vdc, prąd : 1...9mA, min czas impulsu 200 ms, izolowany galwanicznie 
CTU wejście sumujące dla sygnału napięciowego napięcie dla stanów wysokich: 3?24 Vdc, maksymalna częstotliwość 5kHz, praca przy zaniku napięcia, izolowany galwanicznie 
CTK wejście sumujące dla styków zwiernych bezpotencjałowych i typu otwarty kolektor maksymalna częstotliwość 5kHz, filtracja wejścia, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, max rezystancja styk zamknięty 10 hOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, nieizolowany galwanicznie 
FU wejście do pomiaru częstotliwości sygnału napięciowego zakres pomiarowy: od 0...5kHz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) rozdzielczość 1Hz, izolacja galwaniczna, napięcie/prąd wejściowy dla stanu ?H? od 3...24VDC, prąd około 7 mA , min czas impulsu 30 ?s, izolowany galwanicznie 
FK wejście dla pomiaru częstotliwości styków zwiernych zakres pomiarowy: od 0...5kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) max rezystancja styk zamknięty 10 hOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, min czas impulsu 30 ?s, izolowany galwanicznie 
RP wejście dla sygnału RS485 dla urządzeń opartych na protokole Modbus RTU albo Advantech Nowość!!, do współpracy np. z przetwornikami Comet serii Tx41x temperatury, wilgotności i ciśnienia z wyjściem RS485, izolowany galwanicznie. Tylko przetworniki o tej samej prędkości komunikacji i protokole można podłączyć do jednego modułu RP. Kilka modułów RP może być zainstalowanych w rejestratorze. 

Uwagi: Wejścia oznaczone (*) nie są izolowane galwanicznie i posiadają przewód uziemiający. Wejścia te są dostępne także jako izolowane galwanicznie. Izolacja galwaniczna analogowych wejść oznaczona jest literką G tuż za nazwa typu wejścia (n.p.: wejścia dla przetworników bez zasilania pętli prądowej 4-20mA - rodzaj A1 - z izolacją galwaniczną jest oznaczone jako A1G. Izolacja galwaniczna nie posiada stopnia ochrony bezpieczeństwa

Moduł wejściowy typ A0 zakres 4?20mA
Moduł sumatora typ CTU
Widok zacisków zasilania i portów komunikacyjnych
Widok zacisków wejściowych - trzy zaciski/wejście
Karta katalogowa w formacie PDF (PL)
Karta katalogowa w formacie PDF (EN)
Instrukcja DTR bazowa
Instrukcje szczegółowe
Deklaracje zgodności w formacie PDF

Formularz konfiguracyjny i zamówienia.
Elektroniczna wersja arkusza doboru systemu monitoringu i akcesoria. Prosimy o przesłanie wypełnionego Arkusza za pomocą e-mail.

 
 
   
projekt i wykonanie: studio-impuls.pl